Management lakoven a legislativa

 
  • Zvýšení výrobní kapacity a zisku lakovny.
  • Rozbor a optimalizace technických operací.
  • Využití pracovního fondu pracovníků.
  • Optimalizace spotřeb materiálů a energii.
 

Legislativa


Plnění základních povinností danými českými vyhláškami a zákony ve vazbě na činnost lakovny

  Možnosti používání materiálů nesplňujících obsah VOC.pdf (592 kB)
  Vyhláška 415_2012_o ovzduší.pdf (6,18 MB)
  Vyjádření MŽP k barvám NON VOC.pdf (220 kB)
  Zákon o ochraně ovzduší (201_2012Sb ).pdf (1,80 MB)