Audity


Zajímali jste se někdy ...

 
....proč váš zisk se nezvyšuje, i když vaše lakovna je na vzestupu?
....která obchodní sekce je nejziskovější?
....zda  účtujete nejvhodnější hodinovou sazbu?
....který pracovní postup tvoří nejvyšší zisk?
... zda existuje prostor pro zlepšení vašich hospodářských výsledků?
... zda  máte nějakou konkurenční výhodu před okolními lakovnami ?
 

Jasné odpovědi na důležité otázky!