Čistící a odmašťovací přípravky3910WB

  • Vodní odmašťovací a čistící přípravek.
  • Určeno pro odstraňování mastnot a hrubých nečistot.
- Přípravný čistič na bázi vody a rozpouštědel,který splňuje požadavky na těkavé organické látky (VOC) a ze starých povrchových úprav a připravených ploch odstraňuje ve vodě nerozpustné znečištění,aby zajistil mimořádně čistý povrch.

  

3911WB

  • Vodní odmašťovací a čistící přípravek. 
  • Určeno pro závěrečné čištění povrchů před nanášením vodou ředitelných i rozpouštědlových barev.
-  Ze starých povrchových úprav a připravených ploch odstraňuje ve vodě nerozpustné znečištění, aby před aplikací podkladových či vrchních laků zajistil mimořádně čistý povrch.
  

3919S

  • Rozpouštědlový antisilikonový čistič
- Odstraňuje ze starých povrchových úprav ve vodě nerozpustné znečištění, jako např. vosk,leštidla, asfalt, silikony a mastnotu.
  

3920S

  • Rozpouštedlový univerzální čistič
- Odstraňuje nečistoty nerozpustné ve vodě s cílem dosáhnout perfektně čistý povrch před aplikací.
  

3950S

  • Rozpouštědlový antistatický čistič
- Eliminuje znečištění nerozpustné ve vodě,jako např. uvolňovací činidla forem a odstraňuje menší množství mastnoty a oleje a ostatních povrchových kontaminantů z plastových dílů.
- Snižuje povrchovou statickou elektřinu.
 
 

3871S

  • Rozpouštědlový čistič na všechny exteriérové plastové díly.
  • Na bázi alkoholu.
- Nejlepší čistič pro přípravu plastových dílů