Nový urychlovač schnutí od Cromaxu AZ1050


High Productive Accelerator AZ1050

Datum publikování: 30. 8. 2016

Cromax® vyvinul nový urychlovač schnutí, který napomáhá vysoce produktivním plničům 1051R a 1057R schnout rychleji při okolní teplotě. AZ1050 mění vlastnosti schnutí z 60 minut na 30 minut při teplotě 20°C. 

 

Aplikovat lze až 3 vrstvy, mokrá do mokré bez nutnosti mezivytěkání. Tímto uspoříme 10 až 20 minut neproduktivního času  při jinak běžném odvětrávání. Nový akcelerátor AZ1050 výrazně zvyšuje rychlost celého nanášení a sušení a tím dělá proces účinnější a hospodárnější a zároveň pomáhá šetřit energii. Samozřejmou součástí úsporného konceptu ValueShade®, který napomáhá dodat optimální podklad pro každou vrchní barvu.

AZ1050 rovněž nabízí velmi dobrou vertikální stabilitu. Míchací poměr s rychlým tužidle XK203 je 5: 1 : 2